Tôn cuộn cán nguội

Tôn cuộn cán nguội
Thông tin sản phẩm
Tiêu chuẩn ≥ 550 N/mm2
Chiều rộng khổ tôn 650 ÷ 1.250 (mm)
Độ dày 0,15 ÷ 2,5 (mm)
Đường kính trong cuộn 508 (± 10), 610 (± 10) (mm)
Đường kính ngoài cuộn 900 ≤ Ø ≤ 2.000 (mm)
Khối lượng cuộn ≤ 25 tấn)
Độ cứng HRB ≥ 85
Chi tiết