Cung cấp Thép hình các loại cho Công trình khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50 Bạch Đằng, Tp Đà Nẵng.

Cung cấp Thép hình các loại cho Công trình khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50 Bạch Đằng, Tp Đà Nẵng.