Công trình FORMOSA - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Khách sạn Kim Cương Biển đang chuẩn bị đưa vào sử dụng

Cung cấp đa chủng loại thép cho Dự án Formosa