sắt thép miền trung

  • Thép đa chủng loại: Thép vằn xây dựng các loại H,U,I,V, hộp, ống, ray, cừ, tấm, lá, đúc thép, hàm nghiền đá, côn…
  • Inox các loại:  Tấm lá, U, V, Hộp, Ống.
  • Ván cốt pha phim từ 12 ly – 20 ly.
  • Xi măng: Sông Gianh, Công Thanh, Hoàng Thạch…
  • Bulong ốc vít các loại.
  • Gia công cơ khí kết cấu và thi công nhà xưởng.
  • Ván cốt pha phim từ 12 ly – 20 ly.
  • Xi măng: Sông Gianh, Công Thanh, Hoàng Thạch…
  • Bulong ốc vít các loại.
  • Gia công cơ khí kết cấu và thi công nhà xưởng.

Tin tức liên quan